Günah Nedir?

Özünde günahın anlamı, Tanrı'yla ve O'nun tasarısıyla olan uyumsuzluktur. Yani hayatımızın herhangi bir alanında Tanrı'nın isteği dışında bize ait olmayan ve bizde olmaması gereken her şey günahtır. Günah bir durumdur ve kişiliği yoktur.

Bir insan günahtaysa, Tanrı'yla uyumsuzluk içindedir. Bir insanın günahta bulunması için bir eylem gerekir çünkü yaptığı eylem onun Tanrı'yla uyumsuzluk içinde olmasına sebeptir.

Kutsal Kitabın öğretişine göre günah bir insan aracılığıyla ve ölüm günah aracılığıyla dünyaya girmiştir (Rom 5:12).

Adem Tanrı'nın buyruğuna karşı gelerek sözdinlememezlik eylemi sonucu dünyanın ve insanlığın üzerine günahın ve ölümün gelmesine sebep olmuştur. Böylece Ademden sonra doğan bütün insanlar günah ve ölümün egemen olduğu bir ortamda doğdular.

Her insan bu ortamın etkisi altında ruhsal olarak Tanrı'dan kopmuştur ve bir boşluğa düşmüştür. Bu kopukluk insanın ruhsal olarak amaçsızlığına, duygusal olarak mutsuzluğuna ve fiziksel olarak hastalığına sebep olmuştur.

İnsanın ruhuyla Tanrı'dan bağımsız yaşaması onun günah içinde yaşıyor olması anlamına gelir. Günahın sonucu ölüm getirir, yani amaçsızlık ve boşluk.

Tanrı yaşamın kaynağıdır ve insanın Tanrı'dan kopuk yaşaması ölüm demektir.

 
Kilise.org