Değişmeyen İncil


Ülkemizde İncil'in değiştirildiği ve Batı'dan geldiği düşünülmektedir. Ne var ki, Tanrı'nın vaadi ve gücüyle korunan Kutsal Kitap DEĞİŞMEDİ, DEĞİŞMESİ DE MÜMKÜN DEĞİLDİR!

Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. Size doğrusunu söyleyeyim,

Gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. (İncil. Matta 5:17-18)

Tevrat, Zebur ve Peygamberlerin Yazıları (Luk.24:44), yazıldıkları özgün dillerde (İbranice, Aramice ve Grekçe) ne geçersiz kılınır (hükmü kalkmaz), ne de eksilir (tahrif olmaz). İncil de ortadan kalkmaz (nesih olmaz):

Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır . (İncil. Matta 24:35)

Günümüzde mevcut elyazmaları, İncil'in değiştirilmeden elimize kadar ulaştığını tereddüde yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaktadırlar.

Aynı şekilde Mesih İnancı ne Batıya ne de Doğuya aittir, aksine SEMAVİ ve EVRENSELDİR!

 
Kilise.org